Maria – Dochter, Bruid en Moeder van het Woord

“Een van de kenmerken van de religiositeit van katholieken en van veel christenen wereldwijd is de Mariadevotie”, luidt de openingszin. Niemand zal deze opmerking betwisten.

Een aantrekkelijk boekje probeert op evenwichtige wijze te laten zien dat het rond Maria veel minder moet gaan over een particuliere voorkeur, een devotie, als wel over een bijbels verankerd geloofsgeheim, dat tot het wezen behoort van het christelijk belijden.

Veelzeggend

De titels van de, heel korte, hoofdstukken zijn veelzeggend. Zoals deze: De innerlijke leegte van Maria: het Woord in stilte ontvangen – Maria, een vrouw, totaal overgegeven aan God – Het bezoek aan Elisabet, het Magnificat – De heilige Jozef, bruidegom van Maria – Nederigheid tegenover het Woord: verering – Maria, onze Lieve-Vrouw van Smarten – Maria, Dochter, Bruid en Moeder – De onbevlekte Ontvangenis – De rozenkrans – beeltenissen – Het mariale beginsel van de Kerk.

Luisteren

“Geloven is niet het zoeken van de mens naar God, maar het 
antwoord van de mens aan God die hem roept” (p.14). Geloven begint daarom steeds opnieuw met: luisteren. Daarin is Maria een meesteres en gaat zij ieder van ons voor en eigenlijk de hele Kerk, die uit haar ant-woord leeft. In de lijn van het Oude Testament is Maria daarom allereerst: Dochter van het Woord.

Vernieuwde visie

Op grond van haar absolute armoede en nederigheid, maar ook door haar openheid voor het Woord mogen wij de betekenis van haar maagdelijkheid verstaan en groeit bij ons een vernieuwde visie, geheel in de lijn van Vaticanum II, op Maria’s betrokkenheid bij het heilsmysterie en daarom bij de bron van de Kerk.

Vooral de bijbelse uitwerking van de lofzang van Maria – met inkijkjes voor catechese en verkondiging – biedt allerlei aanknopingspunten voor een christelijk mensbeeld, in de lijn van de Kerk. Op deze manier wordt het volksgeloof uitgezuiverd maar ook verdiept.

Fundament

Emilio Grasso, de stichter van de kleine nieuwe gemeenschap Redemptor hominis, gevestigd in België, Afrika en Latijns-Amerika, laat zien dat haar evangeliserend vuur geenszins gedoofd is. In elk hoofdstuk staan tekstblokjes die apart afgedrukt zijn, om zo een kernthema duidelijk voor het voetlicht te brengen.

De taal is zeer beknopt, de theologie is in sterke mate ontleend aan Hans Urs von Balthasar en Joseph Ratzinger, die samen borg staan voor een evenwichtige en kerkelijke verankering. Kortom: een fundament voor versterkt geloof en een overtuigd gebed.

(Bron: Katholiek Nieuwsblad, auteur Mgr. Joris Schröder).

 12,00 In winkelmand

Nog geen reacties ontvangen.

Laat een reactie achter

Maria – Dochter, Bruid en Moeder van het Woord

“Een van de kenmerken van de religiositeit van katholieken en van veel christenen wereldwijd is de Mariadevotie”, luidt de openingszin. Niemand zal deze opmerking betwisten.

Een aantrekkelijk boekje probeert op evenwichtige wijze te laten zien dat het rond Maria veel minder moet gaan over een particuliere voorkeur, een devotie, als wel over een bijbels verankerd geloofsgeheim, dat tot het wezen behoort van het christelijk belijden.

Veelzeggend

De titels van de, heel korte, hoofdstukken zijn veelzeggend. Zoals deze: De innerlijke leegte van Maria: het Woord in stilte ontvangen – Maria, een vrouw, totaal overgegeven aan God – Het bezoek aan Elisabet, het Magnificat – De heilige Jozef, bruidegom van Maria – Nederigheid tegenover het Woord: verering – Maria, onze Lieve-Vrouw van Smarten – Maria, Dochter, Bruid en Moeder – De onbevlekte Ontvangenis – De rozenkrans – beeltenissen – Het mariale beginsel van de Kerk.

Luisteren

“Geloven is niet het zoeken van de mens naar God, maar het 
antwoord van de mens aan God die hem roept” (p.14). Geloven begint daarom steeds opnieuw met: luisteren. Daarin is Maria een meesteres en gaat zij ieder van ons voor en eigenlijk de hele Kerk, die uit haar ant-woord leeft. In de lijn van het Oude Testament is Maria daarom allereerst: Dochter van het Woord.

Vernieuwde visie

Op grond van haar absolute armoede en nederigheid, maar ook door haar openheid voor het Woord mogen wij de betekenis van haar maagdelijkheid verstaan en groeit bij ons een vernieuwde visie, geheel in de lijn van Vaticanum II, op Maria’s betrokkenheid bij het heilsmysterie en daarom bij de bron van de Kerk.

Vooral de bijbelse uitwerking van de lofzang van Maria – met inkijkjes voor catechese en verkondiging – biedt allerlei aanknopingspunten voor een christelijk mensbeeld, in de lijn van de Kerk. Op deze manier wordt het volksgeloof uitgezuiverd maar ook verdiept.

Fundament

Emilio Grasso, de stichter van de kleine nieuwe gemeenschap Redemptor hominis, gevestigd in België, Afrika en Latijns-Amerika, laat zien dat haar evangeliserend vuur geenszins gedoofd is. In elk hoofdstuk staan tekstblokjes die apart afgedrukt zijn, om zo een kernthema duidelijk voor het voetlicht te brengen.

De taal is zeer beknopt, de theologie is in sterke mate ontleend aan Hans Urs von Balthasar en Joseph Ratzinger, die samen borg staan voor een evenwichtige en kerkelijke verankering. Kortom: een fundament voor versterkt geloof en een overtuigd gebed.

(Bron: Katholiek Nieuwsblad, auteur Mgr. Joris Schröder).

 12,00 In winkelmand