Boeken: Wordt Verwacht

Chronologisch overzicht

  • Godly play Verhalenboek 2

    Bijbelse verhalen, spel en verwondering Godly Play is een vernieuwende én diepgewortelde verkenning van Bijbelverhalen met...

  • Sta op

    Lectio divina, bezinning en gebed bij evangelieteksten van Marcus Dit boek biedt gebedsbezinningen bij evangelieteksten uit Marcus....

  • Zondagse woorden

    Inspirerende woorden Elke zondag komen overal ter wereld de christenen samen. En het eerste wat ze...

Gastvrijheid is heilig

Over intra-religieuze dialoog

In elke religie is gastvrijheid heilig. Nochtans leert de geschiedenis dat de onderlinge gastvrijheid tussen de verschillende religies op een laag pitje draait. Angst voor
elkaar en onzekerheid inzake de verschillen die er tussen religies zijn, zorgen veeleer voor blokkeringen dan voor ontmoetingen.

Het Concilie Vaticanum II opende de deur om kloven te dichten en diepgaand contact met elkaar te zoeken. “Maar we moeten veel verder gaan” zegt Pierre-François
de Béthune, secretaris-generaal van de commissie voor de Monastieke Interreligieuze Dialoog (MID). Als gast in Japanse zen-kloosters en geïnspireerd door zijn ervaringen
aldaar, besloot hij om de weg van de interreligieuze dialoog verder uit te bouwen via de gastvrijheid, zowel in praktijk als in reflectie. Hij is ervan overtuigd dat in het hart
van elke godsdienst, en zeker in het evangelie, een spirituele energie aanwezig is die toelaat om mekaar te ontmoeten in een heilige gastvrijheid.

In dit boek vertelt de auteur op een toegankelijke wijze over zijn ervaringen tijdens spirituele uitwisselingen tussen het boeddhisme en het christendom en hoe deze uitwisselingen hem dieper binnengebracht hebben in zijn eigen
christelijke traditie.