Boeken: Boeken over en van vrouwen

Duizend namen

Het beeld van Maria in de Europese literatuur

Doorheen de eeuwen heen hebben dichters de moeder van Jezus bezongen. Ze bedachten  duizend namen en beelden om haar telkens weer te tekenen, te loven en te eren. Het blijft merkwaardig dat schrijvers steeds opnieuw aangesproken worden door de persoon van Maria. In sommige periodes zijn die aandacht en gevoeligheid sterker aanwezig. Dat geldt bijvoorbeeld voor de middeleeuwen met hun christelijke cultuur, de Spaanse en de Italiaanse barok, de negentiende eeuw waarin de religieuze kunst - na de verlichting - als het ware een tweede adem vindt en voor het katholiek reveil einde negentiende en begin twintigste eeuw met zijn bekeerlingen. Rita Ghesquière schetst een boeiend overzicht van de aanwezigheid van Maria in de Europese...
Lees meer

Het geluk van oma

Met cartoons van Joris Snaet

Oma of opa worden is een ingrijpende gebeurtenis. Je kleinkind opent een nieuwe kamer in je hart en kleurt je kijk op het leven en de wereld. Kolet Janssen neemt je mee op haar weg als oma in talloze anekdotes en bedenkingen, over (klein)kinderen en familie, over opschuiven en ouder worden, over God en de wereld om ons heen. Joris Snaet vertaalt dit alles in grappige en ontroerende cartoons. Een boek om telkens opnieuw bewust te genieten van oma-en opageluk.   ...
Lees meer

Maria. Dochter, Bruid en Moeder van het Woord

Welke plaats heeft Maria in ons geloofsleven? Dat is de centrale vraag in dit boek. De auteur, don Emilio Grasso, zoekt samen met de lezer naar het antwoord. Wat zeker is: Maria is exemplarisch voor onze relatie met God. Zij is geen godheid, maar een nederig schepsel – net zoals wij. Haar grootheid bestaat erin dat zij de Dochter van het Woord is. We kunnen de ware rol van Maria in ons leven dan ook het best ontdekken door enkele Bijbelpassages te bestuderen waarin zij wordt vermeld. Een vernieuwde visie op de Moeder Gods is daarvan het resultaat. Emilio Grasso, priester van de Gemeenschap Redemptor Hominis, heeft na zijn studie filosofie en theologie een doctoraat behaald in de missiologie aan de Pontificia...
Lees meer

Maria. Dochter, Bruid en Moeder van het Woord

Welke plaats heeft Maria in ons geloofsleven? Dat is de centrale vraag in dit boek. De auteur, don Emilio Grasso, zoekt samen met de lezer naar het antwoord.

Wat zeker is: Maria is exemplarisch voor onze relatie met God. Zij is geen godheid, maar een nederig schepsel – net zoals wij. Haar grootheid bestaat erin dat zij de Dochter van het Woord is. We kunnen de ware rol van Maria in ons leven dan ook het best ontdekken door enkele Bijbelpassages te bestuderen waarin zij wordt vermeld. Een vernieuwde visie op de Moeder Gods is daarvan het resultaat.

Emilio Grasso, priester van de Gemeenschap Redemptor Hominis, heeft na zijn studie filosofie en theologie een doctoraat behaald in de missiologie aan de Pontificia Università Gregoriana in Rome. Hij is auteur van verschillende werken in het Italiaans, Spaans, Frans en Nederlands over thema’s zoals missiologie, godgewijd leven, spiritualiteit, pastoraal en problemen van het zuiden van de wereld. Op dit ogenblik verricht hij zijn pastorale zending in Paraguay.

 12,00In winkelmand