Boeken: Bijbel

Het Woord als wegwijzer

Iedere zondag klinkt Gods Woord in de kerken. In de homilie wordt het Woord geïnterpreteerd en geactualiseerd. In dit boek biedt Bart Walgraeve een keuze aan inspirerende homilieën aan, gerangschikt volgens het kerkelijk jaar. Als leek en pastoraal geëngageerde heeft hij zich bekwaamd om de Bijbelse teksten dicht bij de mens van vandaag te brengen. Met de homilieën wil hij inhoud bieden aan wie zelf geregeld een homilie houdt, maar evenzeer richt hij zich tot alle gelovigen die op zoek zijn naar inspiratie bij de zondagse lezingen.
...
Lees meer

Godly Play Verhalenboek 3

Bijbelse verhalen, spel en verwondering

 
Godly Play is een vernieuwende én diepgewortelde verkenning van Bijbelverhalen met kinderen en jongeren. Zij worden uitgenodigd om zich te verwonderen over God, zichzelf en de wereld om hen heen.
Godly Play gaat uit van de spiritualiteit van kinderen en moedigt hen aan om hun verbeeldingskracht en nieuwsgie- righeid te gebruiken. Wereldwijd wordt Godly Play ingezet in contexten van geloofscommunicatie zoals catechese, kinderneven- diensten, godsdienstonderwijs en pastorale zorg. Godly Play kan in alle christelijke geloofsgemeenschappen worden beoefend. Dit boek is het vierde boek in de reeks ‘Godly Play. Bijbelse verhalen, spel en verwondering.’
...
Lees meer

Bouw mijn Kerk weer op

Op een dag in 1205 was Franciscus van Assisi aan het bidden in het vervallen kerkje van San Damiano. Plots hoorde hij de woorden: ‘Bouw mijn Kerk weer op.’ Toen hij opkeek zag hij alleen Jezus aan het kruis. Franciscus nam die woorden letterlijk en begon het kerkje van San Damiano te restaureren. Hoe bouw je de kerk weer op? Franciscus ont- ving het antwoord op die vraag: leven vanuit het evangelie, in het spoor van Jezus. ‘Bouw mijn kerk weer op’. Die woorden zijn vandaag meer dan ooit opnieuw actueel. In dit boek droomt Luc Maes over de kerk van de toekomst. Hij luistert daarbij naar Gods woord in de evangeliën. Het Emmaüsverhaal uit het...
Lees meer

Bouw mijn Kerk weer op

Op een dag in 1205 was Franciscus van Assisi aan het bidden in het vervallen kerkje van San Damiano. Plots hoorde hij de woorden: ‘Bouw mijn Kerk weer op.’ Toen hij opkeek zag hij alleen Jezus aan het kruis. Franciscus nam die woorden letterlijk en begon het kerkje van San Damiano te restaureren. Hoe bouw je de kerk weer op? Franciscus ont- ving het antwoord op die vraag: leven vanuit het evangelie, in het spoor van Jezus.

‘Bouw mijn kerk weer op’. Die woorden zijn vandaag meer dan ooit opnieuw actueel.
In dit boek droomt Luc Maes over de kerk van de toekomst. Hij luistert daarbij naar Gods woord in de evangeliën. Het Emmaüsverhaal uit het Lucasevangelie vormt de rode draad, en is de aanleiding om ook andere evangelieteksten te verkennen. Elke tekst wordt gevolgd door een korte commentaar en een gebed.

 16,00In winkelmand