Boeken: Bijbel

Godly play Verhalenboek 2

Bijbelse verhalen, spel en verwondering

Godly Play is een vernieuwende én diepgewortelde verkenning van Bijbelverhalen met kinderen en jongeren. Zij worden uitgenodigd om zich te verwonderen over God, zichzelf en de wereld om hen heen. Godly Play gaat uit van de spiritualiteit van kinderen en moedigt hen aan om hun verbeeldingskracht en nieuwsgierigheid te gebruiken. Wereldwijd wordt Godly Play ingezet in contexten van geloofscommunicatie zoals catechese, kindernevendiensten, godsdienstonderwijs en pastorale zorg. Godly Play kan in alle christelijke geloofsgemeenschappen worden beoefend. Dit boek is het derde boek in de reeks ‘Godly Play. Bijbelse verhalen, spel en verwondering.’ ...
Lees meer

Sta op

Lectio divina, bezinning en gebed bij evangelieteksten van Marcus

Dit boek biedt gebedsbezinningen bij evangelieteksten uit Marcus. Velen worden gelezen in eucharistievieringen op de weekdagen. Ook teksten uit het passieverhaal komen aan bod. De gebedsbezinningen zijn ontstaan vanuit lectio divina zowel individueel als in groep. De gebruikte methode bestaat uit vijf stappen: statio, lectio, meditatio, oratio en contemplatio, actio. Alle gebedsbezinningen zijn opgebouwd volgens hetzelfde schema: • het Woord: de evangelietekst; • stilte bij het Woord: om het Woord te laten indringen; • een woord bij het Woord: bezinning; • het Woord in mijn leven: vragen die aanzetten tot actualisatie en gesprek; • bidden met het Woord: communicatie met de Vader, de Zoon, Heilige Geest. Deze gebedsbezinningen zijn zeer geschikt om een bijeenkomst of vergadering te starten of te eindigen, als morgen- of avondgebed, of bij andere gebedsmomenten. ...
Lees meer

Zondagse woorden

Inspirerende woorden

Elke zondag komen overal ter wereld de christenen samen. En het eerste wat ze doen is luisteren. Er wordt gelezen uit de Schrift. Het gaat daarin niet zozeer om interessante teksten. Het gaat wel degelijk om ‘woorden’. Het zijn woorden waarin God zelf wil zeggen wie Hij is, wat hem ter harte gaat, wat Hij van ons verlangt. Oude woorden, zeer zeker, dode letters die ten leven moeten worden gebracht. Zoals de leerlingen op weg naar Emmaüs het ervaren hebben: “Brandde ons hart niet in ons, zoals Hij onderweg met ons sprak en ons de Schriften ontsloot?” (Lc 24,32). Dit boek verzamelt homilieën van priester Manu Verhulst. Zij zijn inspiratie voor wie een homilie voorbereidt, maar evenzeer voor wie wil mediteren over de lezingen van de zondagse liturgie. ...
Lees meer

Zondagse woorden

Inspirerende woorden

Elke zondag komen overal ter wereld de christenen samen. En het eerste wat ze doen is luisteren. Er wordt gelezen uit de Schrift. Het gaat daarin niet zozeer om interessante
teksten. Het gaat wel degelijk om ‘woorden’. Het zijn woorden waarin God zelf wil zeggen wie Hij is, wat hem ter harte gaat, wat Hij van ons verlangt. Oude woorden, zeer zeker,
dode letters die ten leven moeten worden gebracht. Zoals de leerlingen op weg naar Emmaüs het ervaren hebben: “Brandde ons hart niet in ons, zoals Hij onderweg met ons
sprak en ons de Schriften ontsloot?” (Lc 24,32).

Dit boek verzamelt homilieën van priester Manu Verhulst. Zij zijn inspiratie voor wie een homilie voorbereidt, maar evenzeer voor wie wil mediteren over de lezingen van de zondagse liturgie.

 19,95In winkelmand