De abdij

Het begon in de twaalfde eeuw ...

Averbode-44-1

De abdij van Averbode ontstond omstreeks 1134, toen een gemeenschap van religieuzen zich vestigde in een uithoek van het graafschap Loon. Op de heuvel bevond zich voordien al een kleine, aan Sint-Jan de Doper toegewijde kapel.

Averbode was een zogeheten dubbelklooster: mannelijke religieuzen woonden er in de nabijheid van een vrouwenklooster. Daar kwam begin dertiende eeuw een einde aan, toen de zusters verhuisden naar Keizerbosch, vlak bij Roermond.

Op het ritme van het gebed

4188

De abdijbewoners leven volgens de regel van Augustinus († 430): één van ziel en één van hart op weg naar God. (Kun je die gebeitelde inscriptie op het kerkplein vinden?)
Het getijdengebed bepaalt het ritme van het abdijleven.

Drie keer per dag gaan de abdijbewoners samen naar de kerk: voor het morgengebed (ook wel metten en lauden genoemd), het middaggebed en het avondgebed (de vespers).
In Averbode wordt de eucharistie ’s middags gevierd.

De abdijgemeenschap apprecieert het wanneer je als bezoeker de gebedsdiensten
bijwoont, die afwisselend in het Nederlands en het Gregoriaans worden
gezongen.

De abdij bezoeken

DSC_5569-1

Wil je de abdij bezoeken? Dat kan! De abdijkerk en het binnenplein zijn overdag vrij toegankelijk. Elke zondagnamiddag tussen Pasen en Allerheiligen kunnen individuele bezoekers om 15 uur deelnemen aan een abdijbezoek.

Groepen kunnen ook op andere momenten van de week een abdijbezoek aanvragen. Groepsbezoeken worden toegestaan al naargelang de mogelijkheden van de gemeenschap op dat moment. Wil je meer weten over groepsbezoeken, groepsbezinning en onze opendeurdagen? Bezoek de onthaalwebsite van de abdij!

De abdij

Het begon in de twaalfde eeuw ...

Averbode-44-1

De abdij van Averbode ontstond omstreeks 1134, toen een gemeenschap van religieuzen zich vestigde in een uithoek van het graafschap Loon. Op de heuvel bevond zich voordien al een kleine, aan Sint-Jan de Doper toegewijde kapel.

Averbode was een zogeheten dubbelklooster: mannelijke religieuzen woonden er in de nabijheid van een vrouwenklooster. Daar kwam begin dertiende eeuw een einde aan, toen de zusters verhuisden naar Keizerbosch, vlak bij Roermond.

Op het ritme van het gebed

4188

De abdijbewoners leven volgens de regel van Augustinus († 430): één van ziel en één van hart op weg naar God. (Kun je die gebeitelde inscriptie op het kerkplein vinden?)
Het getijdengebed bepaalt het ritme van het abdijleven.

Drie keer per dag gaan de abdijbewoners samen naar de kerk: voor het morgengebed (ook wel metten en lauden genoemd), het middaggebed en het avondgebed (de vespers).
In Averbode wordt de eucharistie ’s middags gevierd.

De abdijgemeenschap apprecieert het wanneer je als bezoeker de gebedsdiensten
bijwoont, die afwisselend in het Nederlands en het Gregoriaans worden
gezongen.

De abdij bezoeken

DSC_5569-1

Wil je de abdij bezoeken? Dat kan! De abdijkerk en het binnenplein zijn overdag vrij toegankelijk. Elke zondagnamiddag tussen Pasen en Allerheiligen kunnen individuele bezoekers om 15 uur deelnemen aan een abdijbezoek.

Groepen kunnen ook op andere momenten van de week een abdijbezoek aanvragen. Groepsbezoeken worden toegestaan al naargelang de mogelijkheden van de gemeenschap op dat moment. Wil je meer weten over groepsbezoeken, groepsbezinning en onze opendeurdagen? Bezoek de onthaalwebsite van de abdij!