Averbode

Books in the library

Het fonds maatschappij en spiritualiteit

Het religieuze boekenfonds van Uitgeverij Averbode biedt een brede waaier van uitgaven voor kinderen en volwassenen.

Toonaangevende auteurs uit binnen- en buitenland krijgen bij ons het woord. Dat resulteert in wetenschappelijke, pastorale en catechetische uitgaven die een bijdrage willen leveren aan hedendaagse kerkopbouw.

De meest uiteenlopende thema’s op het vlak van maatschappij en spiritualiteit komen aan bod. Het christelijke geloof vormt daarbij onze grootste inspiratiebron. Respect voor de eigen traditie gaat in onze uitgaven gepaard met een grote openheid voor wat er vandaag leeft aan levensbeschouwelijke en religieuze vragen.

Over de uitgeverij

Averbode is een gevestigde naam in het basis-, secundair en volwassenenonderwijs.
Daar zorgt een uitgebreid aanbod van schoolboeken voor, verrijkt met digitaal materiaal.

Het bedrijf is de voorbije decennia uitgegroeid tot een internationale uitgeversgroep.
De uitgeverij is gevestigd op het abdijdomein in Averbode, waar het uitgeefverhaal in 1877 begon.

Er zijn filialen in Namen, Frankrijk en Nederland. In eigen land is de uitgeverij al tientallen jaren marktleider voor educatieve tijdschriften, in het Nederlands en
het Frans.

Averbode

Books in the library

Het fonds maatschappij en spiritualiteit

Het religieuze boekenfonds van Uitgeverij Averbode biedt een brede waaier van uitgaven voor kinderen en volwassenen.

Toonaangevende auteurs uit binnen- en buitenland krijgen bij ons het woord. Dat resulteert in wetenschappelijke, pastorale en catechetische uitgaven die een bijdrage willen leveren aan hedendaagse kerkopbouw.

De meest uiteenlopende thema’s op het vlak van maatschappij en spiritualiteit komen aan bod. Het christelijke geloof vormt daarbij onze grootste inspiratiebron. Respect voor de eigen traditie gaat in onze uitgaven gepaard met een grote openheid voor wat er vandaag leeft aan levensbeschouwelijke en religieuze vragen.

Over de uitgeverij

Averbode is een gevestigde naam in het basis-, secundair en volwassenenonderwijs.
Daar zorgt een uitgebreid aanbod van schoolboeken voor, verrijkt met digitaal materiaal.

Het bedrijf is de voorbije decennia uitgegroeid tot een internationale uitgeversgroep.
De uitgeverij is gevestigd op het abdijdomein in Averbode, waar het uitgeefverhaal in 1877 begon.

Er zijn filialen in Namen, Frankrijk en Nederland. In eigen land is de uitgeverij al tientallen jaren marktleider voor educatieve tijdschriften, in het Nederlands en
het Frans.