Monthly Archives: april 2017

‘Negrospirituals’ al zingend voorgesteld. Volgende voorstelling 5 mei 2017.

 • P1170042
 • P1170043
 • P1170038
 • P1170039
 • P1170041
 • P1170034
 • P1170036
 • P1170037
 • P1170028
 • P1170031
 • P1170032
 • P1170024
 • P1170025

 

Zaterdag 22 april ll. werd in het Sint-Baafshuis in Gent het boek 'Negrospirituals - Helende volksmuziek' van Maurice Vernier voorgesteld aan het publiek. Het sprak voor zich dat er bij de voorstelling van een boek over volksmuziek ook gezongen zou worden. Het Vocaal Ensemble Dudoka bracht diverse liederen die auteur Maurice Verniers uitgebreid toelicht in het boek.

Helende volksmuziek

Waar komen de negrospirituals vandaan? Wanneer zijn ze ontstaan? Werden ze gecomponeerd of zijn ze spontaan ‘gegroeid’ uit het volk? Worden ze vandaag nog gezongen? En wat is het verschil tussen een negrospiritual en een gospelsong?

Op al die vragen vindt u het antwoord in dit boek. De auteur, Maurice Verniers, heeft zich jarenlang verdiept in de negrospiritual. Hij plaatst het genre in een historisch perspectief en gaat in op vorm en melodie, ritme en overlevering.

Uitnodiging

Wie er niet bij kon zijn krijgt nog een kans op vrijdag 5 mei 2017 om 19u30. Inkom is gratis, inschrijven is gewenst via e-mail bij Maurice Vernier, e-mailadres maurice.vernier@gmail.com.

We geven hierbij enkele sfeerbeelden van de boekvoorstelling van 22 april 2017 in Gent. Met dank aan Dudoka.

Lieve Uyttenhove, Ontvangen om te geven: de spirituele weg van Maria van Hout

De zusters van het Convent van Betlehem (Duffel) zijn ‘de geestelijke afstammelingen’ – aldus Mgr. Bonny in zijn voorwoord (p. 10) – van Maria van Hout (= Udenhout) of ‘van Oisterwijk’. Dit boek stelt in vier hoofdstukken het leven, de geschriften, de geestelijke weg en de plaats van deze ‘mystica’ in de westerse spirituele traditie...
Lees meer

Bezinningen bij het evangelie door Erik Haelvoet

Sinds Kerstmis 2009 publiceert Eric Haelvoet, salesiaan van Don Bosco, in het kader van het Bartimeüsproject, digitale gebedsbezinningen van een tweetal bladzijden bij de evangelielezingen in de liturgie – aanvankelijk bij het evangelie uit de zondagsliturgie, tegenwoordig ook bij het evangelie in de eucharistie op weekdagen (vgl. de website www.bartimeus.be). Tijdens de voorbije jaren werden...
Lees meer

Bezinningen bij het evangelie door Erik Haelvoet

Sinds Kerstmis 2009 publiceert Eric Haelvoet, salesiaan van Don Bosco, in het kader van het Bartimeüsproject, digitale gebedsbezinningen van een tweetal bladzijden bij de evangelielezingen in de liturgie – aanvankelijk bij het evangelie uit de zondagsliturgie, tegenwoordig ook bij het evangelie in de eucharistie op weekdagen (vgl. de website www.bartimeus.be). Tijdens de voorbije jaren werden zijn bezinningen bij het evangelie van de zondagen per cyclus gebundeld onder een titel die is afgeleid uit het verhaal over de genezing van de blinde Bartimeüs (vgl. Mc 10,46-52; Mt 20,29-34;

Lc 18,35-43): ‘Wat wil je dat ik voor je doe?’ (A),
‘Heer, maak dat ik kan zien’ (B), ‘Hij kon zien’ (C).

Alle bezinningen ontstonden in het kader van de methode van de geestelijke lezing of lectio divina, en zijn daarom opgebouwd uit vijf stappen: de lezing van de tekst zelf in de Nieuwe Bijbelvertaling (‘het Woord’), een stilte om de tekst te laten indringen (‘stilte bij het Woord’), een bezinning die uitnodigt tot een diepere beschouwing van de tekst (‘een woord bij het Woord’), enkele gespreksvragen die aanzetten tot actualisatie van de tekst (‘het Woord in mijn leven’), en een afsluitend gebed dat bij de tekst aansluit (‘bidden met het Woord’). Voor exegetische beschouwingen is daarbij weinig plaats, wat er bijvoorbeeld toe leidt dat de auteur bij het hogepriesterlijke gebed in Johannes 17 geen aandacht besteedt aan de compositie van de evangelist en eenvoudigweg opmerkt: ‘Jezus bidt tot de Vader en wij mogen er getuige van zijn’ (2014, p. 127). Deze bezinningen zijn echter bedoeld om te worden gebruikt in de context van de liturgie en moeten ook daarop beoordeeld worden, al hoeft dit natuurlijk niet onverzoenbaar te zijn met een kritischexegetische invalshoek.

Vanuit liturgisch oogpunt kan worden opgemerkt dat de auteur enkel ingaat op het evangelie en op geen enkele wijze blijft stilstaan bij de eerste en tweede lezing die het lectionarium voorziet, noch op hun onderlinge verbanden met het evangelie van die dag. Anderzijds kan ook met vreugde worden vastgesteld dat, in tegenstelling tot pakweg de bundelingen van het commentaar bij de zondagslezingen in Kerk en Leven, deze uitgaven niet gebonden zijn aan de liturgische kalender van een welbepaald kalenderjaar: ook de zondagslezingen die in bepaalde jaren komen te vervallen, kregen een plaats in deze bundels. Voor Kerstmis voorziet de auteur zelfs in aparte bezinningen bij het evangelie uit de avond-, nacht-, dageraad- en dagmis – en dat in elke bundel opnieuw, want voor lezingen die elk jaar worden voorgelezen, bevatten deze bundels telkens een andere bezinning (zij het met uitzondering van een bezinning bij de nachtmis van Kerstmis die zowel in de B-bundel als in de A-bundel voorkomt). Voor een aantal zondagen zijn dan weer meerdere bezinningen opgenomen, met als uitschieter enkele zondagen waarvoor het meest recent verschenen volume zelfs vier verschillende bezinningen bevat. Aan het einde van elke bundel werd een handig overzicht toegevoegd van welke evangelist op welke zondag wordt gelezen in elk van de drie cycli, en op de website van het Bartimeüsproject is een uitgebreid woordregister te vinden. Wie zich individueel of in groep op een meditatieve en biddende wijze wil verdiepen in het evangelie uit de zondagsliturgie, vindt meer dan genoeg inspiratie in deze boeken, en ze reiken ook best wat stof tot nadenken aan voor predikanten die het evangelie daadwerkelijk willen actualiseren in hun homilie.
(Hans Debel, Grootseminarie Brugge)

Klik hier om naar de boeken te gaan in onze webwinkel:

Heer, maak dat ik kan zien: lectio divina, bezinning en gebed bij de evangelieteksten van de zon- en feestdagen van het B-jaar.

Hij kon zien: lectio divina, bezinning en gebed bij de evangelieteksten van de zon- e feestdagen van het C-jaar.