Yearly Archives: 2017

Hij roept je – Eric Haelvoet

God roept je! - recentie uit Het Katholiek Nieuwsblad (NL)

 
"Je krijgt zin om te gaan bidden, zeker wanneer je dit materiaal verwerkt met een groep gemotiveerde mensen."
  De Bijbel dicht bij het dagelijks leven brengen: dat is de wens van het Tweede Vaticaans Concilie, maar ook het verlangen van bijna alle pastores en leidinggevenden van katholieke...
Lees meer

Thema-avond “Cardijn en de KAJ”

  • IMG_2084[1]
  • IMG_2089[1]
  • IMG_2080[1]
  • IMG_2068[1]
  • IMG_2067[1]
  • IMG_2079[1]
  • IMG_2077[1]

De thema-avond over Cardijn met als centraal item het boek 'Cardijn, een wereld in beweging' was een succes. In een volle Cardijnzaal (hoe kan het ook anders) gaf auteur Claire Van Leeuw een boeiend overzicht van het leven van Jozef Cardijn. Luc Cortebeeck gaf een persoonlijke impressie over Cardijn en het boek. Uitgever Filip Noël gaf ook toelichting bij de uitgave. Nadien werd er geklonken met een goed glas Averbode bier.

Wens je het boek nog aan te schaffen? Klik hier om naar de shop te gaan!

We plaatsen hieronder enkele foto's van de avond.

Boekbesprekingen – Eric Haelvoet

Sinds Kerstmis 2009 publiceert Eric Haelvoet, salesiaan van Don Bosco, in het kader van het Bartimeüsproject, digitale gebedsbezinningen van een tweetal bladzijden bij de evangelielezingen in de liturgie – aanvankelijk bij het evangelie uit de zondagsliturgie, tegenwoordig ook bij het evangelie in de eucharistie op weekdagen (vgl. de website www.bartimeus.be). Tijdens de voorbije jaren werden zijn...
Lees meer

Boekbesprekingen – Eric Haelvoet

Sinds Kerstmis 2009 publiceert Eric Haelvoet, salesiaan van Don Bosco, in het kader van het Bartimeüsproject, digitale gebedsbezinningen van een tweetal bladzijden bij de evangelielezingen in de liturgie – aanvankelijk bij het evangelie uit de zondagsliturgie, tegenwoordig ook bij het evangelie in de eucharistie op weekdagen (vgl. de website www.bartimeus.be).

Tijdens de voorbije jaren werden zijn bezinningen bij het evangelie van de zondagen per cyclus gebundeld onder een titel die is afgeleid uit het verhaal over de genezing van de blinde Bartimeüs (vgl. Mc 10,46-52; Mt 20,29-34; Lc 18,35-43): ‘Wat wil je dat ik voor je doe?’ (A), ‘Heer, maak dat ik kan zien’ (B), ‘Hij kon zien’ (C). Alle bezinningen ontstonden in het kader van de methode van de geestelijke lezing of lectio divina, en zijn daarom opgebouwd uit vijf stappen: de lezing van de tekst zelf in de Nieuwe Bijbelvertaling (‘het Woord’), een stilte om de tekst te laten indringen (‘stilte bij het Woord’), een bezinning die uitnodigt tot een diepere beschouwing van de tekst (‘een woord bij het Woord’), enkele gespreksvragen die aanzetten tot actualisatie van de tekst (‘het Woord in mijn leven’), en een afsluitend gebed dat bij de tekst aansluit (‘bidden met het Woord’). Voor exegetische beschouwingen is daarbij weinig plaats, wat er bijvoorbeeld toe leidt dat de auteur bij het hogepriesterlijke gebed in Johannes 17 geen aandacht besteedt aan de compositie van de evangelist en eenvoudigweg opmerkt: ‘Jezus bidt tot de Vader en wij mogen er getuige van zijn’ (2014, p. 127). Deze bezinningen zijn echter bedoeld om te worden gebruikt in de context van de liturgie en moeten ook daarop beoordeeld worden, al hoeft dit natuurlijk niet onverzoenbaar te zijn met een kritisch exegetische invalshoek.

Vanuit liturgisch oogpunt kan worden opgemerkt dat de auteur enkel ingaat op het evangelie en op geen enkele wijze blijft stilstaan bij de eerste en tweede lezing die het lectionarium voorziet, noch op hun onderlinge verbanden met het evangelie van die dag. Anderzijds kan ook met vreugde worden vastgesteld dat, in tegenstelling tot pakweg de bundelingen van het commentaar bij de zondagslezingen in Kerk en Leven, deze uitgaven niet gebonden zijn aan de liturgische kalender van een welbepaald kalenderjaar: ook de zondagslezingen die in bepaalde jaren komen te vervallen, kregen een plaats in deze bundels.

Voor Kerstmis voorziet de auteur zelfs in aparte bezinningen bij het evangelie uit de avond-, nacht-, dageraad- en dagmis – en dat in elke bundel opnieuw, want voor lezingen die elk jaar worden voorgelezen, bevatten deze bundels telkens een andere bezinning (zij het met uitzondering van een bezinning bij de nachtmis van Kerstmis die zowel in de B-bundel als in de A-bundel voorkomt). Voor een aantal zondagen zijn dan weer meerdere bezinningen opgenomen, met als uitschieter enkele zondagen waarvoor het meest recent verschenen volume zelfs vier verschillende bezinningen bevat.

Aan het einde van elke bundel werd een handig overzicht toegevoegd van welke evangelist op welke zondag wordt gelezen in elk van de drie cycli, en op de website van het Bartimeüsproject is een uitgebreid woordregister te vinden. Wie zich individueel of in groep op een meditatieve en biddende wijze wil verdiepen in het evangelie uit de zondagsliturgie, vindt meer dan genoeg inspiratie in deze boeken, en ze reiken ook best wat stof tot nadenken aan voor predikanten die het evangelie daadwerkelijk willen actualiseren in hun homilie.

Hans Debel, Grootseminarie Brugge

Bron: Collationes 47 (2017) nr. 1

 

Eric Haelvoet, Heer, maak dat ik kan zien: lectio divina, bezinning en gebed bij de evangelieteksten van de zon- en feestdagen van het B-jaar, Altiora: Averbode, 2014, 288 p., 14 x 21 cm, ISBN 978-90-317-3911-0.

 19,00In winkelmand

 

Id., Hij kon zien: lectio divina, bezinning en gebed bij de evangelieteksten van de zon- en feestdagen van het C-jaar, Altiora: Averbode, 2015, 329 p., 14 x 21 cm, ISBN 978-90-317- 4087-1.

 19,00In winkelmand

 

Id., Wat wil je dat Ik voor je doe? Lectio divina, bezinning en gebed bij de evangelieteksten van de zon- en feestdagen van het A-jaar, Averbode: Averbode | Erasme, 2016, 432 p., 14 x 21 cm, ISBN 978-90-317-1408-7.

 19,00In winkelmand